Juncus conglomeratus, Knop-siv

Knop-siv er en art med grågrønne til mørkegrønne blade. Den trives på fugtig til våd næringsfattig jord.  Den vokser i moser, enge, grøfter, klitlavninger og i skovlysninger.

Knop-siv er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes på rette niveau i forhold til vandets middelniveau. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Levering: April-oktober

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Juncus conglomeratus, knapptåg
Juncus conglomeratus - knapptåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Juncus conglomeratus, knapptåg
Juncus conglomeratus - knapptåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10165
Farve: Mørkegrøn (siv)
Blomstring: Juni-juli
Højde: 30-120 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone

Download

Planterings- & skötselanvisning