Lycopus europaeus, Sværtevæld

Sværtevæld er en art som er enkel at genkende med sine savtandede dekorative blade i krans og småblomster i krans rundt om stilken. Den vokser med lange udløbere og er almindelig på enge og i moser, langs vandløb og på søbredder, i rørsumpe samt pile- og ellesumpe. Den trives i våd og næringsrig jord.

Sværtevæld er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes på rette niveau i forhold til vandets middelniveau. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Strandklo, Lycopus europaeus
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Strandklo, Lycopus europaeus
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10199
Farve: Rød, hvid
Blomstring: Juni-september
Højde: 15-80 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone

Download

Planterings- & skötselanvisning