Phalaris arundinacea, Rørgræs

Rørgræs er en af vore største græsarter der kan blive op til 2 meter høj. Rørgræs trives på fugtig næringsrig jordbund som er og koloniserer let sig i vådområder, nyetabelerede vandhuller, grøfter, fugtige enge og andre steder hvor vand samler sig. Rørgræs minder meget om tagrør specielt tidligt på sæsonen inden inden akset er udviklet.

Rørgræs er hjemmehørende.

For at planterne skal kan trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes i rette niveau i forhold til middelvandstanden. Se Plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Phalaris arundinacea -Rörflen
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Phalaris arundinacea -Rörflen
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10226
Farve: Gulgrøn (græs)
Blomstring: Juni-juli
Højde: 70-200 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone, stillestående vand gruppedannende

Download

Planterings- & skötselanvisning