Typha angustifolia, Smalbladet dunhammer

Smalbladet dunhammer er en høj græs som kan blive op til 2 meter og vokser i grupper. Blomsterne sidder i toppen og som en tæt cylindrisk kolbe, som gør den let at genkende.  Den vokser i ret næringsrige, nogenlunde klarvandede søer og åer. Den er dekorativ og kan anvendes både i parken og forskellige typer af regnvandsbassiner og LAR-bede. Smalbladet dunhammer er ikke lige så dominant i sin udbredelse som sin slægtning bredbladet dunhammer.

Smalbladet dunhammer er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se plante- og plejevejledning.

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Typha angustifolia - smalkaveldun
Smalkaveldun
Smalkaveldun
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Typha angustifolia - smalkaveldun
Smalkaveldun
Smalkaveldun
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10339
Farve: Grøn
Blomstring: Juli-august
Højde: 100-200 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Sumpzone, Stillestående vand, gruppedannende

Download

Plante- og plejevejledning