Mentha aquatica, Vand-mynte

Vand-mynte er en aromatisk urt med en kugleformet rosa blomstersamling.  Vandmynte vokser med krybende udløber ovenpå jorden. Den trives på våd og næringsrig jord f.eks. grøfte, fugtenge, å- og sø-bredder.

Blomsterne besøges af mange insekter, bl.a. sommerfugle, bier og svirrefluer.

Vandmynte er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se plante- og plejevejledning.

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Mentha aquatica - vattenmynta
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Mentha aquatica - vattenmynta
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10210
Farve: Rødlilla
Blomstring: Juli-september
Højde: 20-70 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Sumpzone

Download

Planterings- & skötselanvisning