Briza media, Alm. hjertegræs

Alm. hjertegræs er en dekorativ græs som vokser i løse tuer med aks der bliver 20-50 cm høj, med småaks der er hjerteformede og brunviolette. 

Hjertegræs vokser på tør-fugtig lysåbne arealer f.eks. på naturrige arealer og også ofte fugtige enge med kvæg. Hjertegræs har gavn af høslæt.

For at planterne skal trive og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se plante- og plejevejledning.

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

 

Briza media_darrgräs (2)
Briza media_darrgräs (2)
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Briza media_darrgräs (2)
Briza media_darrgräs (2)
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10045
Farve: Grøn (græs)
Blomstring: Juni-juli
Højde: 20-50 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone

Download

Planterings- & skötselanvisning