Angelica sylvestris, Angelik

Angelik er en  kraftigt voksende plante med hvide til svagt rosa blomster der er samlede i kugleformede småskærme. Vokser naturligt i næringsrig fugtig skov, krat, enge, moser og rørsump. 

Blomsterne besøges af mange insekter, bla. sommerfugle, svirrefluer, ægte fluer og bier. Værtsplante for sommerfuglelarver (svalehale)

Angelik er hjemmehørende.

For at planterne skal trive og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se plante- og plejevejledning.

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Angelica sylvestris - strätta
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Angelica sylvestris - strätta
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10022
Farve: Hvidrosa
Blomstring: Juli-august
Højde: 100-200 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone

Download

Planterings- & skötselanvisning