Carex nigra, Alm. star

Alm. star er en lav starart med grågrønne hængende blade. Den vokser med jordstængler. Den trives på fugtig til våd jord f.eks. åbne græsmarker, ferskvandesstrande fugtige heder og grøfter.

Almindelig star er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden.

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Carex nigra - hundstarr
starr_hundstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex nigra - hundstarr
starr_hundstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10070
Farve: Grågrøn (halvgræs)
Blomstring: Juni-juli
Højde: 10-50 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone

Download

Planterings- & skötselanvisning