Alisma plantago-aquatica, Vejbred-skeblad

Vejbred-skeblad er en højtvoksende urt med små hvide blomster en i pyramideformed blomstersamling. Blomsterstilkene sidder i kranse rundt om stilken. Arten trives på lavt næringsrigt ferskvand, f.eks. i søer og åer, også på sumpet grund uden vandspejl.

Arten spreder sig gerne hvor den trives.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at de plantes i rette niveau i forhold til middelvandstand. Se plante og plejevejledning.

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Alisma plantago -aquatica - svalting
Alisma plantago-aquatica - Svalting
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Alisma plantago -aquatica - svalting
Alisma plantago-aquatica - Svalting
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10012
Farve: Hvid
Blomstring: Juni-september
Højde: 20-100 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Sumpzone, stillestående vand, gruppedannende

Download

Planterings- & skötselanvisning