Iris spuria, Blå iris

Blå iris er en meget dekorativ iris med blå blomster, den er sjælden i naturen og er på rødlisten. Findes et par steder på Sjælland. Blå iris er fredet i Danmark.

Blå iris er en arkæofyt.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes på rette niveau i forhold til vandets middelniveau. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Iris Spuria, dansk iris
dansk iris
Dansk Iris
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Iris Spuria, dansk iris
dansk iris
Dansk Iris
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10159
Farve: Blå-lilla
Blomstring: Juni-juli
Højde: 30-90 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone

Download

Planterings- & skötselanvisning