Iris pseudacorus, Gul iris

Gul iris blomstrer med smukke gule blomster i juni-juli. Gul iris trives på flere forskellige biotoper og etablerer sig ofte let i næringsrige sumpe, våde enge og på lavt vand i rørsumpe.

Gul iris er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes på rette niveau i forhold til vandets middelniveau. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
gul svärdslilja Iris pseudacorus
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
gul svärdslilja Iris pseudacorus
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10158
Farve: Gul
Blomstring: Juni-juli
Højde: 50-120 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone, Stillestående vand gruppedannende

Download

Planterings- & skötselanvisning