Carex elata, Stiv star

Stiv star er en halvgræs med tynde blågrønne hængende blade. Den vokser i store tuer (bestandsdannende) og har stive strå med grønbrund han- og hunaks. Arten trive i våd næringsrig lerholdig jord, står ofte ved søer, grøfter eller kær.

Stiv star er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden.

Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Carex Elata - bunksestarr

Produktdata

Art nr: 2-10067
Farve: Blågrøn (halvgræs)
Blomstring: Juni-juli
Højde: 30-120 cm
Spredning: Mest udbredt i Østdanmark
Placering: Sumpzone

Download

Planterings- & skötselanvisning