Lysimachia vulgaris, Alm. fredløs

Alm. fredløs er en dekorativ urt med solgule blomster. den trives på fugtig og noget næringsrig jord. Den vokser på fugtig jordbund i skove, moser og sumpe samt ved sø- og åbredder. Fredløs spreder sig med lange udløbere.

Almindelig fredløs er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se plante- og plejevejledning.

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10202
Farve: Gul
Blomstring: Juni-juli
Højde: 50-140 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone, strandareal

Download

Planterings- & skötselanvisning