Schoenoplectus maritiumus syn:Bolboschoenus maritimus, Strand-kogleaks

Strand-kogleaks er en halvgræs og har oprette grønne strå der kan blive mellem 30-110 cm høje. Strandkogleaks trives i kystnære fugtige, næringsrige, enge, nor og strandsøer. Den er almindelig hvor der er saltpåvirkning. Den kan også trives i brakvand. Ses ofte i rodzoneanlæg, hvor den p.g.a. sin kraftige vækst er velegnet. Den er udbredt over hele landet fortrinsvis langs kysterne.

Strand-kogleaks er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis, er det vigtigt at plante planterne i ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se Plante- og plejevejledning.

Anbefalet plantetæthed: 8-10 plantor/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Bolboschoenus maritimus - havssäv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Bolboschoenus maritimus - havssäv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10044
Farve: Grøn (halvgræs)
Blomstring: Juli-september
Højde: 30-110 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Sumpzone, stillestående vand

Download

Planterings- & skötselanvisning