Carex acuta, Nikkende star

Nikkende star er en halvgræs med mørkegrønne ofte hængnede blade og gulbrune han- og hunaks, hunakset er ofte hængende. En dekorativ halvgræs som trives i våd næringsrig lerjord f.eks. i søer overrislingsarealer og grøfter. For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden.

Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

 Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter 

Planterne leveres i bakker á 40 stk.  

Carex acuta - vasstarr

Produktdata

Art nr: 2-10063
Farve: Mørkegrøn (halvgræs)
Blomstring: Juni-juli
Højde: 30-120 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Sumpzone

Download

Planterings- & skötselanvisning