Juncus compressus, Fladstrået siv

Fladstrået siv er en lavtvoksende art blandt sivene, med grønne blade og mørkebrun blomsteraks. Fladstrået siv vokser på fugtig, næringsrig jordbund ved søbredder, ruderater, på enge og vejrabatter.

Fladstrået siv er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes på rette niveau i forhold til vandets middelniveau. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Levering: April-oktober

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

 

Juncus compressus, stubbtåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Juncus compressus, stubbtåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10164
Farve: Grøn (siv)
Blomstring: Juli-august
Højde: 10-40 cm
Spredning: I hele landet
Placering: På næringsrige åbne arealer, vejkanter, grusgrave og strandenge

Download

Planterings- & skötselanvisning