Eriophorum angustifolium, Smalbladet kæruld

Smalbladet kæruld er en dekorativ art med sine aks der er samlede i bomuldklynger i toppen af stråene. Smalbladet kræuld trives på våd og næringsfattig jorde. I naturen vokser den i moser, strande fugtenge, sumpområder og grøfter. Arten spreder sig med underjordiske udløbere.

Smalbladet kæruld er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste måde, er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se Plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Eriophorum angustifolium Ängsull
Ängsull odlas av VegTech
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Eriophorum angustifolium Ängsull
Ängsull odlas av VegTech
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10109
Farve: Grøn (halvgræs), hvide frøstande
Blomstring: April-juli
Højde: 20-60 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone

Download

Planterings- & skötselanvisning