Biokol – klimatsmart jordförbättrare

Vegetation i stadsmiljö växer ofta under tuffa förhållanden. Inblandning av biokol i växtbäddar medför jordförbättrande egenskaper som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer. Biokol bidrar till klimatförbättringar och har en självklar plats i framtidens urbana miljöer. I en omställning till ett klimatsmart samhälle med cirkulära flöden är biokol en extra viktig produkt.

VegTech erbjuder högkvalitativa vegetationslösningar för gröna tak innehållande biokol för både VegTech sedummatta och Hydropack sedum-ört- gräs.


Hållbara produkter som bidrar till en grönare och mer levande stad.

VegTech sedumodling
Biokol

Många fördelar med biokol i växtbädden

Många fördelar med biokol i växtbädden

  • Många fördelar med biokol i växtbädden
  • Ökad vattenhållande förmåga
  • Bättre näringshållande förmåga
  • Förbättrad jordstruktur med ökad syretillförsel
  • Ökad mikrobiell aktivitet
  • Motverkar kompaktering
  • Biokol utgör en potentiell kolsänka

Biokol bidrar till att gödslingsinsatser blir effektivare. Näringsämnena kan fångas upp och hållas kvar i odlingssubstratet tills växterna har hunnit ta upp dem. Det gör att risken för näringsläckage minimeras.

Egen produktion av biokol
Veg Tech har investerat i en pyrolys-panna som producerar både fossilfri värme till våra växthus och ett högkvalitativt biokol från restprodukter från lokal skogsindustri. Den satsningen är ett steg i vår ambition att bidra till en hållbar utveckling och har kvalificerat Veg Tech för Klimatklivet.

Utveckling i rasande tempo
Veg Tech ingår i flera nätverk där utveckling och kunskapsutbyte är i fokus. Sedan start har vi medverkat i Vinnovas biokolsprojekt Rest-till-bäst.

Vad är biokol?
Biokol är ett poröst, kolhaltigt material som produceras genom pyrolys av växtbiomassa och används på ett sätt så att det inneslutna kolet förblir lagrat som en långsiktig kolsänka.

Klassat som en NET
År 2018 klassades biokol som en ”Negative Emission Technology” (negativ utsläppsteknik) av IPCC. Det är teknik som tillämpas med syfte att fånga in koldioxid som redan finns i atmosfären

Vad är pyrolys?
I en pyrolys-process hettas biomassa upp i en syrefri miljö och omvandlas till värme och biokol.

Av bästa kvalitet
En analys har utförts enligt ECB:s riktlinjer för hållbar produktion av biokol. Den visar att Veg Techs biokol är mycket rent, stabilt och har högt kolinnehåll.

Vill du veta mer om biokol? Nu finns Biokolshandboken framtagen av Rest-till-bäst.