Glyceria maxima, Høj sødgræs

Høj sødgræs et lysegrønt græsart med en op til 40 cm lang top med småaks. Kan blive op til 2,5 m høj. Høj sødgræs står i store lysegrønne bestande. Højden varierer meget med næringsforholdene. Trives i våd næringsrig jord ved damme, søer, langs åer og kanaler.

Høj sødgræs er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes på rette niveau i forhold til vandets middelniveau. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Produktdata

Art nr:
Farve:
Blomstring:
Højde:
Spredning:
Placering: