Tøreng

Arterne i måtten trives på tørre næringsfattige jorde, måtten indeholder sedum, urter och græs. Flera av arterna er salttolerante og kan vokse på arealer der er udsatte for f.eks. vejsalt.

Eksempel på anvendelsesområde: Trafikmiljøer, eksempelvis P-pladser og rundkørsler, på betondæk og tag. 

Hvorfor engmåtter?

  • Passer til projekter hvor et hurtigt og færdigt resultat er vigtigt
  • Risikoen for uønskede arter og frøukrudt under etableringstiden er minimal
  • I trafikmiljøer er det ofte ekstra vigtigt p.g.a. arbejdsmiljø at vegetationen er hurtig at anlægge og bagefter kræver minimal med pleje
  • Den færdige måtte beskytter erosionsudsatte jorde fra første dag 

Arterne i måtten trives i fuld sol. Vegetationen tilpasser sig til de lokale forhold over tid og kan variere alt efter jord, vind, vejr og årets variation. 

Engmåtten indeholder flere forskellige hjemmehørende urter og græs bl.a.: 

røllike, farve-gåseurt, engelskgræs, liden klokke, bakkenellike, slangehoved, knoldet mjødurt, gul snerre, sankthanurt, perikon, hvid okseøje, kornet stenbræk, stenurter, fåresvingel, vellugtende guldaks, klitkambunke, sandskæg mm

Echium vulgare - Blåeld (4)
Torräng i trafikmiljö
Torrängsmatta odlad av VegTech
VegTech Tørengtag
Torräng på takträdgård
Torräng på tak
Torrängsmatta från VegTech
Echium vulgare - Blåeld (4)
Torräng i trafikmiljö
Torrängsmatta odlad av VegTech
VegTech Tørengtag
Torräng på takträdgård
Torräng på tak
Torrängsmatta från VegTech

Produktdata

Artikelnr 2-12103
Mål ca 100 × 80 cm
Tykkelse ca 30 mm
Bund Kokosnet 500 gr/m². Biologisk nedbrydelig
Vægt(leveringsfugtig) ca 40-50 kg/m²
Levering max 16 m² palle (max 20 st)

Download

Produktdatablad til jord
Produtkdatablad til tag
Artslister
Monterings- och skötselanvisning
Monteringsanvisning i slänt

VegTech uppbyggnad torräng på mark

Montage af Tøreng- & Salteng

  1. VegTech Tørengsmåtte ca 30 mm
  2. Makadam 0-18 mm 150 mm
  3. Ukrudtshæmmende fiberdug
  4. eksisterende jord