Salteng

Arterne i måtten trives på tørre og gerne sandede jorde, flere af arterne er salttolerante og kan vokse på arealer som er udsatte for f.eks. vejsalt. 

Eksempel på anvvendelsesområde: Trafikmiljøer med saltbelastning, eksempelvis P-pladser og rundkørsler, kystnære marker eller i parker.

Hvorfor engmåtter?

  • Passer til projekter hvor et hurtigt og færdigt resultat er vigtigt
  • Risikoen for uønskede arter og frøukrudt under etableringstiden er minimal
  • I trafikmiljøer er det ofte ekstra vigtigt p.g.a. arbejdsmiljø at vegetationen er hurtig at anlægge og bagefter kræver minimal med pleje
  • Den færdige måtte beskytter erosionsudsatte jorde fra første dag 

Arterne i måtten trives på tørre og solrige voksepladser, men indholder også arter som kan vokse på mere skyggede steder. Efter jorden ofter er relativt tør plejer planterne i saltengen at vokse lavt og give en lavere indtryk end de andre engmåtter. Vegetationen tilpasser sig til de lokale forhold over tid og kan variere alt efter jord, vind, vejr og årets variation. 

Engmåtten indeholder flere forskellige hjemmehørende urter og græs bl.a.: 
bakkenellike, rødknæ, fåresvingel håret høgeurt, gul snerre, engelsk græs, torskemund, læge-ærenpris stedmoderblomst, strandlimurt, sølvpotentil.

VegTech salttålig ängsmatta anläggs på mark
Odling av saltängsmatta
Odling av saltängsmatta
Salttålig äng Novo Nordic
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
VegTech salttålig ängsmatta anläggs på mark
Odling av saltängsmatta
Odling av saltängsmatta
Salttålig äng Novo Nordic
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg

Produktdata

Artikelnr 2-12009
Mål ca 100 × 80 cm
Tykkelse ca 40 mm
Bund Kokosnet 500 gr/m². Biologisk nedbrydelig
Vægt(leveringsfugtig) ca 40-50 kg/m²
Levering max 16 m² palle (max 20 st)

Download

Produktdatablad
Artsliste
Monterings- och skötselanvisning
Monteringsanvisning i slänt

VegTech uppbyggnad torräng på mark

Montage af Salteng og Tøreng

  1. VegTech engmåtte ca 30 mm
  2. Sten 0-18 mm 150 mm
  3. Ukrudtshæmmende fiberdug
  4. Eksisterende jord