Nordisk eng

Arterne i måtten trives i normale til tørre jorde.

Eksempel på anvendelse: Parker, betondæk, trafikmiljøer, skrænter, tidligere græsarealer mm.

Hvorfor engmåtter?

  • Passer til projekter hvor et hurtigt og færdigt resultat er vigtigt
  • Risikoen for uønskede arter og frøukrudt under etableringstiden er minimal
  • I trafikmiljøer er det ofte ekstra vigtigt p.g.a. arbejdsmiljø at vegetationen er hurtig at anlægge og bagefter kræver minimal med pleje
  • Den færdige måtte beskytter erosionsudsatte jorde fra første dag 

Arterne i måtten trives i fuld sol, men indholder også arter som kan vokse på mere skyggede steder. Vegetationen tilpasser sig til de lokale forhold over tid og kan variere alt efter jord, vind, vejr og årets variation. 

Engmåtten indeholder flere forskellige hjemmehørende urter og græs bl.a.: 

røllike, liden klokke, knopurt, knoldet mjødurt, gul snerre, høgeurt, perikon, blåhat, stivhåret borst, hvid okseøje, torskemund, kællingetand, tjærenellike, vejbred, vellugtende guldaks, fåresvingel, dunet havre,  mm

 

Leucanthemum vulgare - prästkrage
Leucanthemum vulgare - prästkrage
Rölleka  Achillea millefolium
VegTech Svenskäng anläggs på mark och ger ett färdigt resultat samma dag
Leucanthemum vulgare - prästkrage
Leucanthemum vulgare - prästkrage
Rölleka  Achillea millefolium
VegTech Svenskäng anläggs på mark och ger ett färdigt resultat samma dag

Produktdata

Artikel nr 2-12071
Mål ca 100 × 80 cm
Tykkelse 40 mm
Bund Kokosnet 500 gr/m². Biologisk nedbrydelig
Vægt(leveringsfugtig) ca 40-50 kg/m²
Levering max 16 m² palle (max 20 st)

Download

Produktdatablad
Artslister
Monterings- och skötselanvisning
Monteringsanvisning i slänt

Uppbyggnad svenskäng och fuktsängsmatta från VegTech

Montage af Nordisk eng

  1. 40 mm Veg Tech engmåtte
  2. Eksisterende jord
Uppbyggnad svenskäng och fuktsängsmatta från VegTech

Montage på jord med ukrudt

  1. 40 mm Veg Tech engmåtte
  2. 200 mm ukrudtsfri engjord,sand/råjord
  3. ukrudtshæmmende fiberdug
  4. Eksisterende jord