Naturrunde Singels

Naturrunde singels bruges flere steder på et sedumtag:

  • Arealer som er udsat for jævnlig slitage
  • Ved ventilationsudluftning, hvor sedum risikerer at udtørre
  • I forbindelse med stærke reflekterende facader hvor sedummen risikerer at udtørre pgs. stærk genskin af solen
  • På arealer som kan blive ekstra våde f.eks. ved afledning af regnvand fra solceller
Rund singel till sedumtak
Rund singel till sedumtak
Rund singel till sedumtak
Singel används till Gröna tak vid solskugga mm
Rund singel till sedumtak
Rund singel till sedumtak
Rund singel till sedumtak
Singel används till Gröna tak vid solskugga mm

Produktdata

Artikelnr 8-12493 (bigbag (0,5 m³/sæk)
Fraktion 16/32
Materiale Naturrundesingels