Bredrulle R2

VegTech Bredrulle R2 anvendes til vandrensning eller som naturlig erosionssikring ved vandkanten til kanaler, damme, søer osv. Dens runde form gør den velegnet til stejle skråninger eller smalle områder. Den kan anlægges, hvor der er strømmende vand og bølger.

Vækstforhold:Robuste og kraftigtvoksende arter.

Anvendelsesområde:Vandrensning, forebyggelse af erosion ved bølgepåvirkning.

Arter:
Carex sp. star
Filipendula ulmaria
 – alm. mjødurt
Iris pseudacorus
 – gul iris
Glyceria maxima
 – høj sødgræs
Schoenoplectus lacustris – sø-kogleaks
Scirpus sylvaticus – 
skov-kogleaks
Typha sp.
 – dunhammer

Strandrulle stärker översilningsytans vattenområde
Strandrulle stärker översilningsytans vattenområde
Strandrullar används som erosionsskydd vid strandkanten
Strandrulle stärker översilningsytans vattenområde
Strandrulle stärker översilningsytans vattenområde
Strandrullar används som erosionsskydd vid strandkanten

Produktdata

Artikelnr 1-11079
Mål Længde 2 m, diameter 0,3 m
Vægt leveringsfugtig ca 50 kg
Antal urteplugplanter 15 stykker

Download

Produktdatablad

Montagebillede

Bredrullen lægges parallelt med vandkanten og i korrekt niveau i forhold til normalvandstand. Bredrulle fastgøres med træspyd.