Bredrulle R1

VegTech bredrulle bruges som naturlig erosionssikring og dekoration ved vandkanten til kanaler, damme, søer osv. Dens runde form gør den velegnet til stejle skråninger eller smalle områder. Den kan anlægges, hvor der er strømmende vand og bølger.

Vækstforhold: Blomstrende arter hele sæsonen.

Anvendelsesområde: Prydbeplantning, forebyggelse af erosion, genopretning af søbred i skovmiljø.

Arter:
Caltha palustris – engkabbeleje
Carex sp.
 – star
Glyceria fluitans
 – manna-sødgræs
Iris pseudoacorus
 – gul iris
Lythrum salicaria – 
alm. kattehale
Myosotis scorpioides
 – eng-forglemmigej
Scutellaria galericulata
 – alm. skjolddrager

Strandrullar odlas hos Veg Tech och erosionsskyddar strandkanten
Strandrullar används som erosionsskydd vid strandkanten
Strandrullar används som erosionsskydd vid strandkanten
Iris pseudacorus, Svärdslilja
Strandrullar odlas hos Veg Tech och erosionsskyddar strandkanten
Strandrullar används som erosionsskydd vid strandkanten
Strandrullar används som erosionsskydd vid strandkanten
Iris pseudacorus, Svärdslilja

Produktdata

Artikelnr 1-11019
Mål Længde2 m, diameter 0,3 m
Vægt leveringsfugtig ca 50 kg
Antal urteplugplanter 15 stykker

Download

Produktdatablad

Montagebillede

Bredrullen lægges parallelt med vandkanten og i korrekt niveau i forhold til normalvandstand. Bredrulle fastgøres med træspyd.