Bredmåtte S5

Vækstforhold: Salttolerante planter.

Anvendelsesområde: Prydbeplantning eller forebyggelse af erosion i strandmiljøer.

Arter:
Aster tripolium, strand-asters
Bolboschoenus maritimus, strandkogleaks
Carex sp. star
Filipendula ulmaria, alm. mjødurt
Juncus gerardii, harril
Lysimachia vulgaris, alm. fredløs
Lythrum salicaria, alm. kattehale
Myosotis scorpioides, eng-forglemmigej
Schoenoplectus tabernaemontanii, blågrøn kogleaks
Veronica longifolia, langbladet ærenpris

Etableres på 0-20 cm vand.

Kan monteres på flydende bredmåtter »

Strandmatta parkdamm
Dagvattendamm, järva kulla Ursvik
Strandvegetation med VegTech strandmatta
VegTech dyrkning og produktion af planter
Strandmatta parkdamm
Dagvattendamm, järva kulla Ursvik
Strandvegetation med VegTech strandmatta
VegTech dyrkning og produktion af planter

Produktdata

Artikelnr 1-11075
Mål 2 × 1m
Vægt leveringsfugtig ca 60-75 kg
Antal urteplugplanter 40 stycken

Download

Broschure

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebillede

Bredmåtten fastgøres i skrænten med træspyd. Bredmåttens vegetation er afhængige af kontinuerlig adgang til vand og måtten skal derfor monteres på korrekt niveau i forhold til midelvandstanden.

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebillede

På stejle skrænter kan bredmåtten monteres på en hylde som f.eks. opbygges med grov makadam eller søsten.