Bjälklagsjord

Används till innergårdar, bjälklags- och takytor. Bjälklagsjord är framtagen för växtytor med speciella krav och är särskilt lämplig för innergårdar, bjälklags- och takytor. Bjälklagsjorden har en inblandning av pimpsten som förbättrar jordens unika egenskaper och vattenhållande förmåga. Växtbäddar med bjälklagsjord är mindre känsliga för uttorkning och ger växtytor ett reducerat skötselbehov.

Vi erbjuder Bjälklagsjord som storsäck och bulk.

Produktfördelar

  • god förmåga att ta upp vatten
  • god vattentillgång för planterade växter
  • god genomsläpplighet
  • god struktur

Ger lättskötta ytor

Växtbäddar med bjälklagsjord är mindre känsliga för uttorkning och ger växtytor med ett reducerat skötselbehov.

Bjälklagsjord är framtagen för växtytor med speciella krav och är särskilt lämplig för innergårdar, bjälklags- och takytor.
Bjälklagsjord är framtagen för växtytor med speciella krav och är särskilt lämplig för innergårdar, bjälklags- och takytor.

Produktdata

Artieknr 8-12087 (storsäck 1m³)
Artikelnr 8-12466 (bulk)
Vikt 1000 kg/m³ (leveransfuktig)
Material Sand, pimpsten 2-8 mm, torv, lera
Kompaktering Jorden blandas på beställning varför en initial kompaktering om ca 20% kan förekomma. Därefter är jorden långtidsstabil tack vare sitt låga innehåll av organiskt material.

Download

Produktdatablad (LB)
Produktdatablad (LH)
Broschyr Gröna tak