6711 – Strandeng med græsser

Til etablering af strandeng på arealer hvor der stilles store krav til tålsomheden overfor tørke, vind og saltpåvirkning.

Arter

Achillea millefolium – alm. røllike
Armeria maritima – engelskgræs
Campanula rotundifolia – liden klokke
Centaurea jacea – alm. knopurt
Dianthus deltoides – bakkenellike
Galium verum – gul snerre
Pilosella officinarum – håret høgeurt
Hieracium umbellatum – smalbladet høgeurt
Jasione montana – alm. blåmunke
Linaria vulgaris – alm. torskemund
Lotus corniculatus – alm. kællingetand
Plantago lanceolata – lancetbladet vejbred
Plantago maritima – strandvejbred
Potentilla argentea – sølv-potentil
Rumex acetosella – rødknæ
Sedum telephium – sankthansurt
Silene uniflora – blæresmælde
Trifolium arvense – harekløver
Viola tricolor – alm. stedmoderblomst
Sum urter 20 vægt %

Agrostis capillaris – alm. hvene
Anthoxanthum odoratum – vellugtende gulaks
Bromus hordeaceus – blød hejre
Carex arenaria – sand-star
Festuca ovina – fåresvingel
Festuca rubra – rød svingel
Poa compressa – fledstrået rapgræs
Sum græs 80 vægt %

6711 Tør Havstrandeng Frø
Silene uniflor_Strandglim (1)
Galium Verum - gulmåra 2
Ängsväxt odlad av VegTech
6711 Tør Havstrandeng Frø
Silene uniflor_Strandglim (1)
Galium Verum - gulmåra 2
Ängsväxt odlad av VegTech

Produktdata

Art.nr 1-10385

Download

Produktdatablad
Så- og plejevejledning