6710 – Skyggeblandning

Egnet til jord med normal fugtighed på arealer med halv- til helskygge.

Arter

Campanula cervicaria – hvas klokke
Campanula latifolia – bredbladet klokke
Campanula trachelium – nældeklokke
Geranium sylvaticum – skovstorkenæb
Myosotis sylvatica – tormentil
Potentilla erecta – tormentil
Stellaria holostea – stor fladstjerne
Veronica officinalis – lægebaldrian
Sum urter 8 vægt %

Agrostis capillaris – alm. hvene
Deschampsia flexuosa – bølget bunke
Festuca rubra – rød svingel
Poa nemoralis – lundrapgræs
Sum græs 92 vægt %

Geranium sylvaticum - midsommarblomster
Silene Dioca - Rödblära (1)
Geranium sylvaticum - midsommarblomster
Silene Dioca - Rödblära (1)

Produktdata

Art.nr 1-10372

Download

Produktdatablad
Så- og plejevejledning