6705 – Universalblanding

Indeholder de mest almindelige græsser og noget færre blomstrende urter end de øvrige blandinger. Velegnet til større arealer med varierende jordbund. 

Arter

Achillea millefolium – alm. røllike
Agrostemma githago – klinte
Anthemis tinctoria – farve-gåseurt
Centaurea jacea – alm. knopurt
Hieracium umbellatum – smalbladet høgeurt
Hypericum perforatum – prikbladet perikon
Leucanthemum vulgare – hvid okseøje
Plantago lanceolata – lancetbladet vejbred
Potentilla argentea – sølv-potentil
Ranunculus acris – bidende ranunkel
Rumex acetosa – alm. syre
Rumex acetosella – rødknæ
Silene vulgaris – blæresmælde
Sum urter 12 vægt %

Agrostis capillaris – alm. hvene
Festuca ovina – fåresvingel
Festuca pratensis – engsvingel
Festuca rubra – rød svingel
Sum græs 88 vægt %

Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)
Hypericum perforatum - Äkta johannesört
Achillea millefolium, rölleka
Hypericum perforatum - Äkta johannesört
Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)
Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)
Hypericum perforatum - Äkta johannesört
Achillea millefolium, rölleka
Hypericum perforatum - Äkta johannesört
Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)

Produktdata

Art.nr 1-10367

Download

Produktdatablad
Så- og plejevejledning