6703 – Tør mager kalkrig jord

Denne blanding består af mange smukke urter og græs til kalkrig jord.

Arter

Achillea millefolium – alm. røllike
Anthemis tinctoria – farve-gåseurt
Campanula persicifolia – smalbladet klokke
Campanula rotundifoilia – liden klokke
Centaurea jacea – alm. knopurt
Centaurea scabiosa – stor knopurt
Cichorium intybus – alm. cikorie
Daucus carota – vild gulerod
Echium vulgare – slangehoved
Filipendula vulgaris – knoldet mjødurt
Galium verum – gul snerre
Hypericum perforatum – prikbladet perikon
Hypochoeris maculata – plettet kongepen
Leucanthemum vulgare – hvid okseøje
Lotus corniculatus – alm. kællingetand
Malva moschata – moskus-katost
Origanum vulgare – dunet vejbred
Plantago media – dunet vejbred
Potentilla tabernaemontanii – vår potentil
Primula veris – hulkravet kodriver
Rhinanthus minor – bredbladet skjaller
Saxifraga granulata – kornet stenbræk
Scabiosa columbaria – due-scabiose
Silene nutans – nikkende limurt
Sum urter 17 vægt %
Arrhenatherum pratense – enghavre
Briza media – alm. hjertegræs
Festuca ovina – fåresvingel
Festuca rubra – rød svingel
Phleum phleoides – glat rottehale
Sum græs 83 vægt %

Cichorium intybus-Cikoria(1)
Rölleka  Achillea millefolium
Cichorium intybus-Cikoria(1)
Rölleka  Achillea millefolium

Produktdata

Art.nr 1-10375

Download

Produktdatablad
Så- og plejevejledning

Inspiration - engmiljøer

Dette er en engfrøblanding velegnet til tør næringsfattig og kalkrig jord. Den indholder en fin mix af smukke urter og græsser.