Brandtest/EPD – til bæredygtigt byggeri

En EPD (Environmental Product Declaration) er et vigtigt værktøj til bæredygtigt byggeri, der ofte efterspørges. På svensk kaldes dokumentet en miljøvaredeklaration. Den indeholder objektiv og gennemsigtig information om en byggevares miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus.

VegTech Sedummåtte/Sedumbakke er registreret hos EPD International:

VegTech EPD Sedummåtte biokul (SP11092)
VegTech EPD Sedumbakker biokul (SP09488)

Flere kriterier for at vælge det bedste produkt
EPD:er indeholder vigtig information om miljøbelastningen under en byggevares fremstilling, brug og sidste fase. De miljømæssige fordele i form af økosystemydelser, som grønne tage bidrager med, er dog ikke kvantificeret i en EPD og bør overvejes ved valg af byggeri. For at afgøre, hvilket produkt der i sidste ende er bedst egnet, er det også vigtigt at vurdere funktionelle krav, tekniske egenskaber og kvalitet over tid. Et solidt fundament for fortsat udvikling.

 

Brandtest

Brandtest Sedummåtte »

Brandtest Sedumbakke »