Schoenoplectus lacustris, Sø-kogleaks

Sø-kogleaks vokser i store bestande og breder sig med krybende udløbere. Sø-kogleaks har blå-grønne strå og bliver mellem 7-10 mm tykke, med brune dekorative aks i toppen. Sø-kogleaks trives i vand med fast bund og den kan vokse på op til 2 meters dybde. Sø-kogleaks danner rørskove i næringsrige søer, grøfter og vandløb.

For at planterne skal kan trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes i rette niveau i forhold til middelvandstanden. Se Plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Schoenoplectus lacustris Säv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Schoenoplectus lacustris Säv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10842
Farve: Grøn (halvgræs)
Blomstring: Juni-juli
Højde: 100-300 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Sumpzone, stillestående vand, dybt vand gruppedannende

Download

Plante- og plejevejledning