Glyceria maxima, Høj sødgræs

Høj sødgræs et lysegrønt græsart med en op til 40 cm lang top med småaks. Kan blive op til 2,5 m høj. Høj sødgræs står i store lysegrønne bestande. Højden varierer meget med næringsforholdene. Trives i våd næringsrig jord ved damme, søer, langs åer og kanaler.

Jordbær spreder sig med lange udløbere og danner gode røde bær – jordbær. Blomster besøges af bl.a. bier og svirrefluer. Værtsplante for sommerfuglelarver (spættet bredpande)

Høj sødgræs er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes på rette niveau i forhold til vandets middelniveau. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Produktdata

Art nr:
Farve:
Blomstring:
Højde:
Spredning:
Placering: