Carex pseudocyperus, Knippe-star

Knippe-star er en meget smuk art med sine lysegrønne blade og hængende aks. Den trives på næringsrig leret, spagnumrig eller gerne kalkholdig jord f.eks. grøfter, søer og kær.

Knippe-star er hjemmehørende.

For at planterne skal kan trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes i rette niveau i forhold til middelvandstanden. Se Plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Carex pseudocyperus, slokstarr
Carex pseudocyperus, slokstarr
Carex pseudocyoperus - slokstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex pseudocyperus, slokstarr
Carex pseudocyperus, slokstarr
Carex pseudocyoperus - slokstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10813
Farve: Gulgrøn (halvgræs)
Blomstring: Juni-juli
Højde: 30-80 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Sumpzone

Download

Plante- og plejevejledning